Machinehandel Vergouwen B.V.
telefoon 0165 504 131

Strengere regels voor purschuim

Pur en gezondheid

Poly-urethaan (pur) kan worden gebruikt als vloer- of muurisolatie. Het wordt vooral ingezet bij oudere, slecht geïsoleerde huizen. Onder de vloer of in de muur worden twee stoffen (di-isocyanaten en polyol) samengebracht, waarna ze een chemische reactie aangaan en uitharden tot een isolerende laag van purschuim. Het aanbrengen van gespoten purisolatie is een uitgebalanceerd scheikundig proces waarvoor verstand van zaken nodig is.

Regels voor veiligheid en gezondheid

Voor het aanbrengen van pur wordt een mengsel (di-isocyanaten en polyol) aan chemische stoffen gebruikt.  Daarnaast worden blaasmiddelen, katalysatoren en vlamvertragers toegevoegd. Omdat een deel van deze stoffen gevaarlijke eigenschappen bezit, zijn er regels om de veiligheid van werknemers en bewoners te garanderen. Zo moet er worden geventileerd tijdens de werkzaamheden en mogen bewoners tijdens het aanbrengen tot twee uur daarna niet thuis zijn. Werknemers die met pur werken, gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook moeten ze een opleiding gevolgd hebben om purschuim te mogen aanbrengen (opleidingseis vanaf 24 augustus 2023). 

Voor gecertificeerde bedrijven gelden bovendien allerlei aanvullende eisen die ervoor moeten zorgen dat het proces goed en veilig verloopt. Het is hierbij zeer belangrijk dat de chemische reactie bij de vorming van purschuim goed verloopt en dat het schuim goed uithardt. Anders kunnen stoffen vrijkomen die gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten, eczeem en netelroos kunnen veroorzaken. De factoren die tot niet goed uitharden kunnen leiden en het risico op gezondheidsklachten kunnen beïnvloeden, zijn:

  • Aanwezigheid van te veel water of luchtvochtigheid in kruipruimtes;
  • Gebrekkige of onjuiste ventilatie van kruipruimtes;
  • Bouwkundige aspecten;
  • Onvoldoende menging;
  • Aanwezigheid van bewoners in de woning tijdens en tot twee uur na het aanbrengen van gespoten purschuim. 

Wat zit er in gespoten purschuim? 

Wil je weten welke stoffen precies in purschuim zitten? Op de website ‘Waar zit wat in’ van de Rijksoverheid vind je alle informatie over de stoffen in pur en hun eigenschappen. Ook krijg je informatie over mogelijke alternatieven om te isoleren. 

Bekijk hier wat er in purschuim zit.

Advies Gezondheidsraad (december 2020) 

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die de regering en het parlement adviseert op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. De raad heeft ook een advies uitgebracht over het gebruik van purschuim. Bij een juiste toepassing is het onwaarschijnlijk dat bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden. De blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijft dan binnen veilige grenzen. Bij onjuiste toepassing kunnen deze grenzen overschreden worden, waardoor de risico’s voor de gezondheid toenemen, zo zegt de Gezondheidsraad.

Bekijk hier het advies van de Gezondheidsraad.

Rapport Royal HaskoningDHV

De evaluatie werkpraktijk gespoten purisolatie van Royal HaskoningDHV doet een groot aantal aanbevelingen voor het verbeteren van de huidige werkpraktijk rond gespoten purschuim. De Gezondheidsraad heeft in haar rapport van 1 december 2020 aanbevolen om de huidige werkpraktijk te evalueren. Dit is door RHK gedaan in haar rapport.  

Bekijk hier het rapport.