Machinehandel Vergouwen B.V.
telefoon 0165 504 131

Lawaai op de werkvloer

Lawaaidoofheid is slechthorendheid of doofheid die ontstaat als gevolg van blootstelling aan lawaai. Vaak gaat het hier om lawaai vanuit de werkomgeving, zoals het werken met machines. Het kan ontstaan door kortstondig lawaai, zoals een explosie, maar ook door blootstelling aan langdurig lawaai.

Wanneer is lawaai schadelijk

Of het geluid op je werkplek schadelijk is, hangt af van het volume van het geluid en de tijd die je als werknemer eraan wordt blootgesteld. 110 dB(A) gedurende enkele minuten zorgt al voor schade aan het gehoor. Voor een werkdag van 8 uur is de risicogrens gesteld op 80 dB(A). Herhaalde blootstelling aan een geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) kan permanent gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen) veroorzaken. Vanaf 85 dB(A) ben je als werknemer wettelijk verplicht om gehoorbescherming te dragen.

Beroepsziekte

Lawaaidoofheid is de meest voorkomende zintuiglijke beperking ter wereld en de op twee na meest voorkomende chronische lichamelijke aandoening. Beroepsdoofheid is een van de meest voorkomende beroepsziekten in de productiesector.

Hoewel lawaaidoofheid niet meer ongedaan gemaakt kan worden, is het heel goed te voorkomen. Bescherm uw gehoor dus goed, zodat u kunt luisteren naar de geluiden waar u van houdt.